YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có 3 bình: bình 1 đựng CuO và Cu, bình 2 đựng Fe và FeO, bình 3 đựng MgO và FeO. Chỉ dùng dung dịch H2SO4, hãy nhận biết mỗi bình bằng phương pháp hóa học.

  Lời giải tham khảo:

  Hỗn hợp chỉ tan một phần trong dung dịch H2SO4 dư là hỗn hợp (1).

  Phương trình hóa học: CuO + H2SO4 → CuSO4 + 2H2O

  Hỗn hợp tan hết trong dung dịch H2SO4 dư, và có hiện tượng sủi bọt là hỗn hợp (2)

  Phương trình hóa học:

  Fe + H2SO4 → FeSO4 + H2

  FeO + H2SO4 → FeSO4 + H2O

  Hỗn hợp tan hết trong dung dịch H2SO4 dư và không có hiện tượng sủi bọt là hỗn hợp (3).

  Phương trình hóa học: MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99752

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF