YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn 4 loại oxit được điều chế trực tiếp mà không xuất phát từ khí oxi. Cho ví dụ cụ thể.

  Lời giải tham khảo:

  Oxit bazo. Ví dụ CuO từ phản ứng: Cu(OH)2 → CuO + H2O

  Oxit axit. Ví dụ CO2 từ phản ứng: CaCO3 → CaO + CO2

  Oxit lưỡng tính. Ví dụ Al2O3 từ phản ứng: Al(OH)3 → Al2O3 + H2O

  Oxit trung tính. Ví dụ CO từ phản ứng: C + O2 → 2CO

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99750

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF