YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Tính khối lượng dung dịch HCl 7,3% cần để hòa tan hết 24 g hỗn hợp gồm CuO và Fe2O3 có số mol bằng nhau (H=1, Cu=64, Fe=56, O=16, Cl=35,5).

  Lời giải tham khảo:

  Gọi x là số mol của CuO hay của Fe2O3, ta có: 80x + 160x = 24

  Suy ra x = 0,1 mol

  CuO + 2HCl → CuCl2 + H2O

  Fe2O3 + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2O

  Số mol HCl cần = 8x = 0,8 mol. Khối lượng HCl = 0,8 x 36,5 = 29,2 gam.

  Khối lượng dung dịch HCl 7,3% = (29,2 x 100)/7,3 = 400 gam.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 99751

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF