ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau: 

  • A. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số cộng.
  • B. Một cấp số nhân có công bội q>1 là một dãy tăng.
  • C. Dãy số có tất cả các số hạng bằng nhau là một cấp số nhân.
  • D. Một cấp số cộng có công sai dương là một dãy tăng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B sai vì nếu u1<0 chẳng hạn u1=-1 thì cấp số nhân đó là dãy số giảm.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 30348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON