AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu sai?

  • A. Khi chấm dứt đường may, quay bánh đà về phía mình để kim rút lên khỏi vải, nâng chân vịt lên để lấy vải ra
  • B. Sức căng của chỉ trên và chỉ dưới đều nhau
  • C. Cần giảm tốc độ khi không có vải dưới chân vịt nếu không sẽ làm cho cưa mau mòn
  • D. Khi đạp máy, chân đạp đều đặn và nên đạp ngược

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>