YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Chọn câu trả lời đúng. Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu hành tinh nguyên tử Rơdơpho ở điểm nào? 

  • A.  trạng thái có năng lượng ổn định. 
  • B. biểu thức của lực hút giữa hạt nhân và electron.
  • C. hình dạng quỹ đạo của các electron quanh hạt nhân. 
  • D.  mô hình nguyên tử có hạt nhân.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 82653

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON