ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt AB tại N, AC tại M. Gọi H là giao điểm của CN và BM. Khi đó A,N,H,M cùng nằm trên đường tròn nào?

   

  • A. \((I;IM)\), I là trung điểm MN
  • B. \((I;IH)\), I là trung điểm MN
  • C. \((F;FA)\), F là giao điểm đường tròn với AH
  • D. \((E;EA)\), E là trung điểm AH
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước tiên: hai tam giác BNC và BMC là hai tam giác lần lượt vuông tại N và M. Đường tròn đường kính BC đi qua M,N

  Xét hai tam giác ANH và AMH cũng lần lượt vuông tại N,M. Với E là trung điểm AH, Ah là cnahj huyền của cả hai tam giác 

  nên đường tròn tâm E bán kính EA sẽ đi qua M, N, H.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1