YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC nhọn. Đường tròn đường kính BC cắt AB tại N, AC tại M. Gọi H là giao điểm của CN và BM. Khi đó A,N,H,M cùng nằm trên đường tròn nào?

   

  • A. \((I;IM)\), I là trung điểm MN
  • B. \((I;IH)\), I là trung điểm MN
  • C. \((F;FA)\), F là giao điểm đường tròn với AH
  • D. \((E;EA)\), E là trung điểm AH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Trước tiên: hai tam giác BNC và BMC là hai tam giác lần lượt vuông tại N và M. Đường tròn đường kính BC đi qua M,N

  Xét hai tam giác ANH và AMH cũng lần lượt vuông tại N,M. Với E là trung điểm AH, Ah là cnahj huyền của cả hai tam giác 

  nên đường tròn tâm E bán kính EA sẽ đi qua M, N, H.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1086

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON