AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình thang ABCD \((AB\parallel CD), \widehat{C}=\widehat{D}=60^{\circ}, CD=2AD=8\) Khi đó A, B, C, D luôn thuộc đường tròn nào?

  • A. \((I;R=4\sqrt{2})\) I là trung điểm CD
  • B. \((O=AC\cap BD;R=4\sqrt{2})\)
  • C. \((O=AC\cap BD;R=4)\)
  • D. \((I;R=4)\) I là trung điểm CD

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(CD=2AD\Rightarrow AD=ID\Rightarrow ADI\) cân có \(\widehat{ADI}=60^{\circ}\) \(\Rightarrow \Delta ADI\) đều \(\Rightarrow IA=ID=IC\)

  Tương tự cho tam giác BCD suy ra IB=IC=ID. Vậy A, B, C, D cùng thuộc đường tròn tâm I bán kính là 4

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>