YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hình thang ABCD \((AB\parallel CD), \widehat{C}=\widehat{D}=60^{\circ}, CD=2AD=8\) Khi đó A, B, C, D luôn thuộc đường tròn nào?

  • A. \((I;R=4\sqrt{2})\) I là trung điểm CD
  • B. \((O=AC\cap BD;R=4\sqrt{2})\)
  • C. \((O=AC\cap BD;R=4)\)
  • D. \((I;R=4)\) I là trung điểm CD

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \(CD=2AD\Rightarrow AD=ID\Rightarrow ADI\) cân có \(\widehat{ADI}=60^{\circ}\) \(\Rightarrow \Delta ADI\) đều \(\Rightarrow IA=ID=IC\)

  Tương tự cho tam giác BCD suy ra IB=IC=ID. Vậy A, B, C, D cùng thuộc đường tròn tâm I bán kính là 4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 928

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF