AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho tam giác ABC có BH, CE là các đường cao. Gọi M là giao điểm BH và CE. I là trung điểm BC. Khi đó B,C,E,H cùng thuộc đường tròn nào?

   

  • A. \((I;R=IA)\)
  • B. \((I;R=IB)\)
  • C. \((M;R=MB)\)
  • D. \((M;R=MA)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

   \(\Delta BEC, \Delta BHC\) là các tam giác vuông đều có cạnh huyền là BC. I là trung điểm BC nên IB=IC=IE=IH

  Đường tròn đi qua B,C,E,H là \((I;R=IB)\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA