YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho số phức z thỏa \(\frac{{5(\overline z + i)}}{{z + i}} = 2 - i\). Tìm số phức \(\omega = 1 + z + {z^2}.\)

  • A.  \(\omega = - 2 - 3i\)
  • B.  \(\omega = 2 + 3i\)
  • C.  \(\omega = 2 - 3i\)  
  • D. \(\omega = - 2 + 3i\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đặt \(z = a + bi\,\,\,(a,b \in \mathbb{R})\)

  \(\begin{array}{*{20}{l}}
  \begin{array}{l}
  \frac{{5(\bar z + i)}}{{z + i}} = 2 - i\\
   \Rightarrow \frac{{5(a - bi + i)}}{{a + bi + 1}} = 2 - i
  \end{array}\\
  { \Rightarrow 5(a - bi + i) = \left( {2 - i} \right)\left( {a + bi + 1} \right)}\\
  \begin{array}{l}
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {5a = 2(a + 1) + b}\\
  { - 5b + 5 = 2b - (a + 1)}
  \end{array}} \right.\\
   \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {3a - b = 2}\\
  {a - 7b =  - 6}
  \end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}
  {a = 1}\\
  {b = 1}
  \end{array}} \right.
  \end{array}
  \end{array}\)

  Vậy \(z = 1 + i \Rightarrow {z^2} = 2i \)

  \(\Rightarrow \omega = 1 + (1 + i) + 2i = 2 + 3i.\) 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Số phức

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF