YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozo →X→Y→CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là

  • A. CH3CHO và CH3CH2OH  
  • B. CH3CH2OH và CH3CHO
  • C. CH3CH2OH và CH2=CH2   
  • D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sơ đồ hoàn chỉnh: glucozo → CH3CH2OH → CH3CHO → CH3COOH

  Các phương trình phản ứng:

  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

  C2H5OH + CuO(t0C) → CH3CHO + Cu + H2O

  CH3CHO + [O] (t0C) → CH3COOH

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83502

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON