YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 27,9g anilin tác dụng với dung dịch brom, phản ứng xảy ra hoàn toàn tạo 49,5g kết tủa. Khối lượng brom trong dung dịch brom ban đầu là (N=14; C=12; H=1; Br=80)

  • A. 72g        
  • B. 24g    
  • C. 48g      
  • D. 144g

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  C6H5NH2 + 3Br2 → H2NC6H2Br3 + 3HBr

  nkết tủa = 0,15 mol < nanilin = 0,3 mol → anilin dư

  → nBr2 = 0,45 mol →mBr2 = 72g

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83616

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON