AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho sắt tác dụng với dung dịch AgNO3 dư. Sau khi phản ứng kết thúc thu được dung dịch chứa:

  • A. AgNO3 và Fe(NO3)2.              
  • B. AgNO3 và Fe(NO3)3.
  • C. Fe(NO3)và Fe(NO3)3.            
  • D. AgNO3 ; Fe(NO3)2 và Fe(NO3)3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Fe + Ag+ → Fe2+ + Ag
  Ag+ dư tiếp tục phản ứng với Fe2+
  Fe2+ + Ag+ → Fe3+ + Ag
  ⇒ Dung dịch sau phản ứng gồm Fe(NO3)3 và AgNO3 dư

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA