YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh

  • A. NaCl.
  • B. KCl. 
  • C. NaOH.
  • D. BaCl2.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  NaOH lả bazo nên làm quỳ tím hóa xanh

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>