AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tính chất hóa học cơ bản của kim loại là:

  • A. Tính khử. 
  • B. Tính oxi hóa.   
  • C. Tính axit.   
  • D. Tính bazơ.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Kim loại có tính khử

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>