RANDOM
 • Câu hỏi:

  Có các cặp kim loại sau tiếp xúc với nhau Al-Fe; Zn-Fe; Sn-Fe; Cu-Fe để lâu trong không khí ẩm. Cặp mà sắt bị ăn mòn là

  • A. Chỉ có cặp Al-Fe 
  • B. Chỉ có cặp Zn-Fe
  • C. Chỉ có cặp Sn-Fe  
  • D. Cặp Sn-Fe và Cu-Fe

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Theo chiều dẫy điện hóa thì: Al3+/Al < Zn2+/Zn < Fe2+/Fe < Sn2+/Sn < Cu2+/Cu

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA