AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho 15,2 gam hỗn hợp bột kim loại Zn và Cu vào dung dịch HCl (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 4,48 lít khí H2 (đkc) và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là:

  • A. 2,0  
  • B. 6,4 
  • C. 8,5 
  • D. 2,2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chỉ có Zn phản ứng ⇒ nZn = nH2 = 0,2 mol
   mkhông tan = mCu = 15,2 – 65.0,2 = 2,2g 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>