AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho (O). Từ một điểm M ngoài (O) vé hai tiếp tuyến MA, MB sao cho \(\widehat{AMB}=60^{\circ}\). Biết chu vi của tam giác MAB là 30. Tính độ dài dây AB

   

  • A. \(5\)
  • B. \(5\sqrt{2}\)
  • C. \(5\sqrt{3}\)
  • D. \(10\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có tam giác MAB cân tại M, vì hai tiếp tuyến MA và MB có độ lớn bằng nhau. Mặc khác, \(\widehat{AMB}=60^{\circ}\) 

  nên suy ra tam giác AMB đều.

  Theo đề, chu vi tam giác AMB có độ dài là 30\(\Rightarrow AB=\frac{30}{3}=10\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>