ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Cho đường tròn (O;5) và (O';4). Biết OO'=10. Vị trí tương đối của hai đường tròn là

  • A. Không cắt nhau
  • B. Cắt nhau
  • C. Tiếp xúc trong
  • D. Tiếp xúc ngoài

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  R+r=5+4<9=OO' nên (O) và (O') không cắt nhau

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE