AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường tròn (O;4) và (O';4) cắt nhau tại A và B. Biết OO'=6. Độ dài dây cung chung AB là:

  • A. \(AB=\sqrt{7}\)
  • B. \(AB=2\sqrt{7}\)
  • C. \(AB=7\)
  • D. \(AB=14\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Gọi C là giao điểm AB và OO'

  \(CO=CO'=\frac{OO'}{2}=3\)

  \(\frac{1}{2}AB=AC=\sqrt{OA^2-OC^2}=\sqrt{7}\)

  Vậy \(AB=2\sqrt{7}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>