• Câu hỏi:

  Cho lục giác đều ABCDEF tâm O. Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm O góc quay \({120^0}.\)

  • A. \(\Delta AOB.\)
  • B. \(\Delta BOC.\)
  • C. \(\Delta DOC.\)
  • D. \(\Delta EOD.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}{Q_{\left( {O;{{120}^0}} \right)}}(A) = E;{Q_{\left( {O;{{120}^0}} \right)}}(O) = O;{Q_{\left( {O;{{120}^0}} \right)}}(F) = D.\\ \Rightarrow {Q_{\left( {O;{{120}^0}} \right)}}(AOF) = EOD.\end{array}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC