• Câu hỏi:

  Cho hình vuông ABCD tâm O. Xét phép quay Q có tâm O và góc quay \(\varphi .\) Với giá trị nào sau đây của \(\varphi ,\) phép quay Q biến hình vuông ABCD thành chính nó?

  • A. \(\varphi  = \frac{\pi }{6}.\)
  • B. \(\varphi  = \frac{\pi }{4}.\)
  • C. \(\varphi  = \frac{\pi }{3}.\)
  • D. \(\varphi  = \frac{\pi }{2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: \({Q_{\left( {O;\frac{\pi }{2}} \right)}}(ABCD) = DABC.\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC