YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho hình thoi ABCD có góc A bằng 600. Phép biến hình nào sau đây biến AB thành BC?

  • A. Đ0
  • B. \({T_{2\overrightarrow {OC} }}\)
  • C. \({Q_{\left( {D,{{60}^ \circ }} \right)}}\)
  • D. \({Q_{\left( {G,{{120}^ \circ }} \right)}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương án A. Đ0(AB) = CD

     Phương án B. T2OC→(AB) = CB' với ACB'B là hình bình hành

     Phương án D. Q(B,1200)(AB) = A' Bvới A' là điểm đối xứng của D và B.

     Góc quay là -1200 (thuận chiều kim đồng hồ) thì A biến thành C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>