• Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, ảnh của điểm M (-6;1) qua phép quay Q(O; 90) là:

  • A. M'(-1;-6)
  • B. M'(1;6)
  • C. M'(-6;-1) 
  • D. M'(6;1)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vẽ hệ tọa độ Oxy, lấy điểm M, thực hiện phép quay.

  Chú ý chiều dương là ngược kim đồng hồ, chiều âm thuận chiều kim đồng hồ 

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC