YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho đường tròn (C) có phương trình (x - 3)2 + y= 4. Phép quay tâm O(0;0) góc quay 900 biến (C) thành (C’) có phương trình:

  • A. x2 + y2 - 6x + 5 = 0
  • B. x2 + y- 6y + 6 = 0
  • C. x2 + y+ 6x - 6 = 0
  • D. x2 + y2 - 6y + 5 = 0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  1. Phép quay tâm O(0; 0) góc quay 900 biến tâm I(3; 0) của (C) thành tâm I’(0; 3) của (C’), bán kính không thay đổi. phương trình (C’) là x2 + (y - 3)2 = 4 ⇒ x2 + y2 - 6y + 5 = 0

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 45260

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON