AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy cho điểm M(1;1). Điểm nào sau đây là ảnh của M qua phép quay tâm O, góc quay 45 độ.

  • A. ( 0;√2)
  • B. (-1;1)
  • C. (1;0) 
  • D.  (√2;0)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình vuông có cạnh bằng 1 thì đường chéo bằng √2.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>