ON
YOMEDIA
VIDEO_3D
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y= f(x) có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 0\) và 

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } f(x) = + \infty .\) Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Đồ thị của hàm số y = f(x) không có tiệm cận ngang.
  • B. Đồ thị của hàm số y = f(x) có một tiệm cận đứng là đường thẳng y = 0.
  • C.  Đồ thị của hàm số y = f(x) nằm phía trên trục hoành
  • D. ​Đồ thị của hàm số y = f(x) có một tiệm cận ngang là trục hoành.
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 0\) vậy đường thẳng y=0 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 1306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1