YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số y= f(x) có \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 0\) và \(\mathop {\lim }\limits_{x \to - \infty } f(x) = + \infty .\) Mệnh đề nào sau đây đúng?

  • A. Đồ thị của hàm số y = f(x) không có tiệm cận ngang.
  • B. Đồ thị của hàm số y = f(x) có một tiệm cận đứng là đường thẳng y = 0.
  • C.  Đồ thị của hàm số y = f(x) nằm phía trên trục hoành
  • D. ​Đồ thị của hàm số y = f(x) có một tiệm cận ngang là trục hoành.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\mathop {\lim }\limits_{x \to + \infty } f(x) = 0\) vậy đường thẳng y=0 là một tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1306

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đạo hàm và ứng dụng

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF