ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho \(F(x)\) là một nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = {{\rm{e}}^x} + 2x\) thỏa mãn \(F\left( 0 \right) = \frac{3}{2}.\) Tìm \(F(x)\)

  • A. \(F\left( x \right) = {{\rm{e}}^x} + {x^2} + \frac{3}{2}.\)
  • B. \(F\left( x \right) = 2{{\rm{e}}^x} + {x^2} - \frac{1}{2}.\)
  • C. \(F\left( x \right) = {{\rm{e}}^x} + {x^2} + \frac{5}{2}.\)
  • D. \(F\left( x \right) = {{\rm{e}}^x} + {x^2} + \frac{1}{2}.\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(F\left( x \right) = \int {\left( {{{\rm{e}}^x} + 2x} \right){\rm{d}}x}  = {{\rm{e}}^x} + {x^2} + C\)

  \(F\left( 0 \right) = \frac{3}{2} \Leftrightarrow {{\rm{e}}^0} + C = \frac{3}{2} \Leftrightarrow C = \frac{1}{2}.\) Vậy \(F\left( x \right) = {{\rm{e}}^x} + {x^2} + \frac{1}{2}\).

  Phân tích phương án nhiễu:

  Học sinh thường nhầm đáp án C. do \({{\rm{e}}^0} = 0\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68904

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON