ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tìm nguyên hàm của hàm số \(f\left( x \right) = \sqrt {2x - 1} \).

  • A. \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \frac{2}{3}\left( {2x - 1} \right)\sqrt {2x - 1}  + C\)
  • B. \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \frac{1}{3}\left( {2x - 1} \right)\sqrt {2x - 1}  + C\)
  • C. \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  =  - \frac{1}{3}\sqrt {2x - 1}  + C\)
  • D. \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \frac{1}{2}\sqrt {2x - 1}  + C\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách 1: \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x}  = \int {\sqrt {2x - 1} {\rm{d}}x = \int {{{\left( {2x - 1} \right)}^{\frac{1}{2}}}} } {\rm{d}}x = \frac{1}{2}.\frac{2}{3}.{\left( {2x - 1} \right)^{\frac{3}{2}}} = \frac{1}{3}\left( {2x - 1} \right)\sqrt {2x - 1}  + C\)

  Cách 2: Sử dụng MTCT, ta biết rằng \(\int {f\left( x \right){\rm{d}}x = F\left( x \right)}  + C \Rightarrow F'\left( x \right) = f\left( x \right)\)

  Phân tích phương án nhiễu:

  Học sinh thường nhầm đáp án A. do thiếu \(\frac{1}{a}\) trong công thức \(\int {{{\left( {ax - 1} \right)}^n}{\rm{d}}x}  = \frac{1}{a}.\frac{1}{{n + 1}}{\left( {ax - 1} \right)^{n + 1}} + C\).

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 68900

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON