• Câu hỏi:

  Cho dung dịch Ba(HCO3)2 lần lượt vào các dung dịch sau: HNO3,Na2SO4 , Ba(OH)2 , NaHSO4. Số trường hợp phản ứng xảy ra là

  • A. 3.
  • B. 2.
  • C. 1.
  • D. 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ba(HCO3)2 + X

  X có thể là: (SO4)2-, (HSO4)-, (PO4)3-, (SO3)2- hoặc H+, OH-.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC