YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH → X1 + 2X2

  (b) X1 + H2SO4 →   X3 +  Na2SO4

  (c) nX3 + nX→  poli(etylen terephtalat) + 2nH2

  (d) X2 + CO → X5 

  (e) X4 + 2X5 ⇔ X6 + 2H2O

  Cho biết: X là este có CTPT C10H10O4; X1, X2, X3, X4, X5, X6 là các hợp chất hữu cơ khác nhau. Phân tử khối của X6

  • A. 146
  • B. 118
  • C. 104
  • D. 132

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 80321

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON