YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa hóa học, crom thuộc chu kỳ 4,nhóm VIB.

  (b) Các oxit của crom đều là oxit bazơ

  (c) Trong các hợp chất, số oxi hóa cao nhất của crom là +6.

  (d) Trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) chỉ đóng vai trò chất oxi hóa.

  (e) Khi phản ứng với khí Cl2 dư, crom tạo ra hợp chất crom (III).

  Trong các phát biểu trên những phát biểu đúng là:

  • A. (a), (c) và (e)  
  • B. (a), (b) và (e) 
  • C. (b), (d) và (e)     
  • D. (b), (c) và (e).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (a) Đúng, Cấu hình Cr (Z=24): [Ar] 3d54s1 ⇒ Cr nằm ở ô 24, chu kì 4, nhóm VIB.

  (b) Sai, CrO là oxit bazơ ; Cr2O3 là oxit lưỡng tính ; CrO3 là oxit axit.

  (c) Đúng, Các hợp chất của CrO42- và Cr2O72- số oxi hóa cao nhất của Cr là +6.

  (d) Sai, Trong các phản ứng hóa học, hợp chất crom(III) vừa đóng vai trò chất oxi hóa vừa đóng vai trò là chất khử.

  (e) Đúng, Phương trình:  \(2Cr + 3C{l_2} \to 2CrC{l_3}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83830

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON