YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được muối và ancol.

  (b) PVC được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

  (c) Ở điều kiện thường, anilin là chất khí.

  (d) Xenlulozơ thuộc loại polisaccarit.

  (e) Thủy phân hoàn toàn anbumin thu được hỗn hợp α-amino axit.

  (g) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2.

  (f) Các aminoaxit có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

  Số phát biểu đúng là 

  • A. 3
  • B. 2
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  (d), (e), (g).

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79550

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON