YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho 27,75 gam chất hữu cơ A có công thức phân tử C3H11N3O6 tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M tạo thành nước, 1 chất hữu cơ đa chức bậc một và m gam hỗn hợp muối vô cơ. Giá trị gần đúng nhất của m là

  • A. 28,6. 
  • B. 25,45. 
  • C. 21,15. 
  • D. 8,45

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Theo CTPT của A và từ dữ kiện đề bài suy ra: O3NH3N-CH2-CH2-NH3HCO3

  Ta có: nA = 0,15 mol và nNaOH = 0,45 mol

  → m = 0,15. nNaNO3 + 0,15. nNa2CO3 = 28,65 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 79547

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON