YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:
  (1). Khi có mặt ion kim loại nặng (Pb2+, Cu2+...) hoặc đun nóng protein bị đông tụ.
  (2). Amilopectin có mạch không phân nhánh.
  (3). Tơ visco và tơ axetat thuộc loại tơ nhân tạo.
  (4). Thủy phân este đơn chức trong môi trường kiềm luôn cho sản phẩm là muối và ancol.
  (5). Số nguyên tử N có trong phân tử đipeptit Glu–Lys là 2.
  (6). Tất cả các peptit đều có phản ứng màu biure.
  (7). Hiđro hóa glucơzơ và frutozơ đều thu được sobitol.
  (8). Oxi hóa chất béo lỏng trong điều kiện thích hợp thu được chất béo rắn.
  Số phát biểu đúng là

  • A. 3
  • B. 4
  • C. 5
  • D. 6

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 77048

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON