• Câu hỏi:

  Cho các phát biểu sau:

  (1) Glucozơ không tham gia phản ứng công hiđro ( xúc tác Ni, đun nóng).

  (2) Metyl amin làm quỳ tím ẩm đổi sang màu xanh.

  (3) Đa số các polime không tan trong các dung môi thông thường.

  (4) Muối natri hoặc kali của axit béo được dùng để sản xuất xà phòng.

  Các phát biểu đúng là

  • A. (1), (2), (3).
  • B. (1), (2), (4).
  • C. (1), (3), (4).
  • D. (2), (3), (4).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các phát biểu đúng 2,3,4

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC