AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(E=\left ( \frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right )\left ( \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right )\) với \(x\geq 0; x\neq 1\)

  Định giá trị của x để biểu thức E dương.

     

   

  • A. \(x>1\)
  • B. \(x\epsilon (0;1)\)
  • C. \(x=0\)
  • D. không tồn tại x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(E=\left ( \frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right )\left ( \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right )\)

  \(=\frac{x-1}{2\sqrt{x}}.\frac{\sqrt{x}((\sqrt{x}-1)^2-(\sqrt{x}+1)^2)}{x-1}\)

  \(=-2\sqrt{x}\)

  Vì \(\sqrt{x}\geq 0\Rightarrow -2\sqrt{x}\leq 0\). Vậy không tìm được x thỏa E dương

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>