YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(E=\left ( \frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right )\left ( \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right )\) với \(x\geq 0; x\neq 1\)

  Định giá trị của x để biểu thức E dương.

     

   

  • A. \(x>1\)
  • B. \(x\epsilon (0;1)\)
  • C. \(x=0\)
  • D. không tồn tại x

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(E=\left ( \frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right )\left ( \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right )\)

  \(=\frac{x-1}{2\sqrt{x}}.\frac{\sqrt{x}((\sqrt{x}-1)^2-(\sqrt{x}+1)^2)}{x-1}\)

  \(=-2\sqrt{x}\)

  Vì \(\sqrt{x}\geq 0\Rightarrow -2\sqrt{x}\leq 0\). Vậy không tìm được x thỏa E dương

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 147

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF