ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(E=\left ( \frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right )\left ( \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right )\) với \(x\geq 0; x\neq 1\)

  Định giá trị của x để biểu thức E dương.

     

   

  • A. \(x>1\)
  • B. \(x\epsilon (0;1)\)
  • C. \(x=0\)
  • D. không tồn tại x
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(E=\left ( \frac{\sqrt{x}}{2}-\frac{1}{2\sqrt{x}} \right )\left ( \frac{x-\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}-\frac{x+\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right )\)

  \(=\frac{x-1}{2\sqrt{x}}.\frac{\sqrt{x}((\sqrt{x}-1)^2-(\sqrt{x}+1)^2)}{x-1}\)

  \(=-2\sqrt{x}\)

  Vì \(\sqrt{x}\geq 0\Rightarrow -2\sqrt{x}\leq 0\). Vậy không tìm được x thỏa E dương

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 147

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1