YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(C=\frac{x\sqrt{x}+1}{x-1}-\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}\) với \(x>0; x\neq 1\)

  Với giá trị nào của x thì \(|C|=C\)

  • A. \(0< x< 1\)
  • B. \(0< x< \frac{1}{2}\)
  • C. \(x>1\)
  • D. \(0< x< 2; x\neq 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(C=\frac{x\sqrt{x}+1}{x-1}-\frac{x-1}{\sqrt{x}+1}\)

  \(=\frac{x-\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1}-\sqrt{x}+1\)

  \(=\frac{x-\sqrt{x}+1-x+\sqrt{x}+\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1}=\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\)
  Để \(|C|=C\Rightarrow C\geq 0\Leftrightarrow \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1}\geq 0\)

  Xét với điều kiện \(x>0; x\neq 1\)\(\Rightarrow x>1\) thỏa ycbt

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 145

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF