ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biểu thức \(B=\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{x}{\sqrt{x}-x}\) với \(x>0; x\neq 1\)

  Giá trị của biểu thức B khi \(x=\frac{\sqrt{2}}{2}\) là:

   

  • A. \(3-2\sqrt{2}\)
  • B. \(-3-2\sqrt{2}\)
  • C. \(-3+2\sqrt{2}\)
  • D. \(3+2\sqrt{2}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(B=\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{x}{\sqrt{x}-x}\)

  \(=\frac{1}{\sqrt{x}+1}+\frac{\sqrt{x}}{1-\sqrt{x}}\)\(=\frac{1-\sqrt{x}+\sqrt{x}(1+\sqrt{x})}{1-x}\)\(=\frac{1+x}{1-x}\)

  Với \(x=\frac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow B=\frac{1+\frac{\sqrt{2}}{2}}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}=3+2\sqrt{2}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 144

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1