ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 500 ml dung dịch glucozơ phản ứng hoàn toàn với lượng dư AgNO3 trong NH3 thu được 10,8 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ đã dùng là 

  • A. 0,02M.    
  • B. 0,20M.       
  • C. 0,10M.   
  • D. 0,01M.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Khi phản ứng tráng gương cứ 1 phân tử Glucozo → 2Ag.

  Mà nAg = 0,1 mol ⇒ nGlucozo = 0,1÷2 = 0,05 mol.

  ⇒ CM Glucozo = 0,05÷0,5 = 0,1 M 

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 31133

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF