ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho 0,1 mol anđehit X phản ứng tối đa với 0,3 mol H2, thu được 9 gam ancol Y. Mặt khác 2,1 gam X tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

  • A. 10,8.
  • B. 16,2.
  • C. 21,6.
  • D. 5,4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Ta có mAncol Y = 9 : 0,1 = 90.

  Giả sử Y là ancol đơn chức ⇒ MY = MCnH2n+1OH = 90 ⇒ n = 5,14 ⇒ Loại.

  Giả sử Y là ancol 2 chức ⇒ MY = MCnH2nOH2 = 90.

  ⇒ n = 4 (C4H4O2) ⇒ X là andehit 2 chức ⇒ X tráng gương tạo 4 Ag.

  ⇒ nAg = (2,1/84).4.108 = 10,8 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25635

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON