ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đốt cháy hỗn hợp gồm 2,6 gam Zn và 2,24 gam Fe với hỗn hợp khí X gồm clo và oxi, sau phản ứng chỉ thu được hỗn hợp Y gồm các oxit và muối clorua (không còn khí dư). Hòa tan Y bằng một lượng vừa đủ 120 ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Z. Cho AgNO3 dư vào dung dịch Z, thu được 28,345 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của clo trong hỗn hợp X là

  • A. 56,36%.
  • B. 51,72%.
  • C. 53,85%.
  • D. 76,70%.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi tác dụng với HCl chỉ có các oxit bị hòa tan 

  → nHCl = 4nO2 → nO2 = 0,03 mol

  Gọi số mol của Cl2 và Ag lần lượt là x, y mol

  Bảo toàn nguyên tố Cl → nAgCl = 2nCL2 + nHCl = 2. x + 0,12

  → 143,5( 2. x + 0,12) + 108y = 28,345

  Bảo toàn electron cho toàn bộ quá trình 3nFe + 2nZn = 2nCl2 + 4nO2 + nAg

  → 3. 0,04 + 2.0,04 = 2.x + 4. 0,03 + y

  Giải hệ → x= 0,035 và y = 0,01 

  %Cl2 = \(\frac{{0,035}}{{0,035 + 0,03}}.100\%  = 53,85\% \). 100% = 53,85%.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25647

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF