RANDOM
  • Chỉ ra các phương thức biểu đạt trong văn bản trên? (0,5 điểm)

    Câu hỏi:

    Lời giải tham khảo:

    Các phương thức biểu đạt: Biểu cảm và Tự sự. 

    RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA