• Câu hỏi:

  Cách vẽ sâu cổ áo tay liền cổ có bâu sen tim:

  • A. Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản (AA2) + 2(cm)
  • B. Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản (AA2) + 4(cm)
  • C. Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản (AA2) + 6(cm)
  • D. Sâu cổ = Sâu cổ cơ bản (AA2) + 8(cm)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC