YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biến đổi tích cực quan trọng đầu tiên của các nước ĐNA sau chiến tranh thế gới thứ 2 là gì?

  • A. Sự ra đời khối ASEAN.
  • B. Từ các nước thuộc địa trở thành các nước độc lập.
  • C. Ngày càng mở rộng đối ngoại, hợp tác với các nước Châu Á & EU
  • D. Nhiều nước có tốc độ phát triển khác nhau.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 98395

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON