YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Biên độ dao động cưỡng bức của hệ không phụ thuộc vào 

  • A. biên độ của ngoại lực.    
  • B. tần số riêng của hệ.
  • C.  pha của ngoại lực.                                  
  • D. tần số của ngoại lực.  

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 83197

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON