ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  All of the following are mentioned in the passage as necessary for the development of life except

  • A. rock
  • B. carbon
  • C. oxygen
  • D. water

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Kiến thức: Đọc hiểu

  Giải thích:

  Tất cả những điều sau đây được đề cập trong đoạn văn để cần thiết cho sự phát triển sự sống, Trừ:

  A. đá                           B. Carbon                    C. khí oxy                   D. nước

  Thông tin: Most scientists agree that a habitable planet must be

  terrestn rock-based, with liquid surface water ….. Since (as far as we know) all life is carbon-based

  Tạm dịch: Hầu hết các nhà khoa học đồng ý rằng một hành tinh sống phải có đá trên mặt, với nước… Như chúng ta biết, tất cả cuộc sống của chúng ta đều dựa vào carbon…

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29195

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON