ADMICRO
VIDEO
 • Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underlined word (s) in each of the following questions.

  Câu hỏi:

  A US man with a large online following in Vietnam has caused widespread anger, and faces possible criminal charges, over a Facebook post thought to have insulted a military hero.

  • A. embarrassed
  • B. offended
  • C. confused
  • D. depressed

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Đáp án B

  Kiến thức: Từ vựng, từ đồng nghĩa

  Giải thích:

  insult (v): lăng mạ, sỉ nhục

  embarrass (v): làm lúng túng, làm bối rối                    offend (v): xúc phạm, làm mếch lòng

  confuse (v): làm lung tung, làm đảo lộn                      depress (v): làm chán nản, làm phiền muộn

  => insult = offend

  Tạm dịch: Một người đàn ông Hoa Kỳ có số lượng người theo dõi online lớn ở Việt Nam đã gây ra sự giận dữ diện rộng, và đối mặt với những cáo buộc hình sự có thể, vì một bài đăng trên Facebook được cho là xúc phạm một vị anh hùng quân đội.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 29163

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi THPT QG

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON