• Câu hỏi:

  .Ở người, A quy định mắt đen, a: mắt xanh, B: tóc quăn, b: tóc thẳng; liên quan đến nhóm máu ABO có 4 kiểu hình:

  Nhóm máu A do gen IA  quy định.                             Nhóm máu B do gen IB  quy định.            

  Nhóm máu AB tương ứng với kiểu gen IA IB.           Nhóm máu O tương ứng với kiểu gen ii.

  Biết rằng IA và IB là trội hoàn toàn so với i, các cặp gen quy định các tính trạng trên nằm trên các cặp NST thường khác nhau.Số loại kiểu gen khác nhau có thể có (về các tính trạng nói trên) là: 

  • A.  32        
  • B.  54         
  • C. 16                                 
  • D. 24

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC