YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

   Cho các dãy số sau, dãy số nào là cấp số cộng?

  • A. Dãy số (an) xác định bởi: \(\left\{ \begin{array}{l}
   {a_1} = 1\\
   {a_{n + 1}} = {a_n} + 3n
   \end{array} \right.,n \ge 1\)
  • B. Dãy số (bn) xác định bởi: \(\left\{ \begin{array}{l}
   {b_1} = 1\\
   {b_{n + 1}} = {b_n} - 3
   \end{array} \right.,n \ge 1\)
  • C. Dãy số (cn) xác định bởi: \({c_n} = \sqrt {n + 2} ,n \ge 1\)
  • D. Dãy số (dn) xác định bởi :\(\left\{ \begin{array}{l}
   {d_1} = 4\\
   {b_{n + 1}} = {d_n} + n
   \end{array} \right.,n \ge 1\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 47049

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF